fbpx

Pitanja i odgovori

  • Početak
  • Korisnički servis
  • Česta pitanja
Da li je NUTRIHIT zamena za obrok?
NE. Preporučujemo da NUTRIHIT uzimate prema uputstvu.
Koliko dugo koristiti NUTRIHIT?
Nema vremenskog ograničenja, naše proizvode možete koristiti stalno.
Od koliko godina može da se koristi NUTRIHIT?
NUTRIHIT je prirodni preparat dobijen homogenizacijom najčistijih supstanci biljnog porekla i polenovog praha, mogu ga koristiti i mlađe osobe koje nemaju zabranu konzumacije neke supstance iz deklarisanog sadržaja.
Koji su neželjeni efekti?
Nus pojava, neželjenih i štetnih efekata nema!!!
Kada da očekujem efekte primene NUTRIHIT preparata?
Ukoliko se budete pridržavali naših uputstava, efekte možete očekivati već nakon 7 dana. Pratite svoj organizam. Koristite vagu, santimetar i ogledalo, budite odgovorni prema sebi
Kod kojih zdravstvenih problema ne treba koristiti NUTRIHIT?
NUTRIHIT je prirodni preparat dobijen homogenizacijom najčistijih supstanci biljnog porekla i polenovog praha, mogu ga koristiti sve osobe koje nemaju zabranu konzumacije neke supstance iz deklarisanog sadržaja!